Аналітик (спеціалізація – дослідник)

 • Кваліфікаційні вимоги
 • вища освіта (ступень магістра) в сфері права, конфліктології, соціології,
 • політології, міжнародних відносин та дотичних дисциплін;
 • Вільне володіння державною мовою;
 • Володіння англійською мовою B2+, підтверджене відповідним

сертифікатом;

 • Досвід самостійного проведення досліджень, підтверджений

публікаціями

 • Вміння використання кількісних та/або якісних методів дослідження, що

підтверджено публікаціями

 • Розуміння і навички застосування гендерно-чутливого і конфлікт-

чутливого підходів

 • досвід роботи у державних або громадських організаціях у сфері

реінтеграції тимчасово окупованих територій, розбудови миру,

соціальної згуртованості, допомоги постраждалим групам населення не

менше двох років

Посадові обов’язки

 •  Дизайн та проведення досліджень щодо аналізу конфліктів, картування

акторів і діяльності в сфері розбудови миру, інших тем.

 •  Формування запитів та технічних завдань щодо проведення досліджень.
 • Організація заходів з представлення досліджень в зацікавлених колах та

назагал.

 • Розробка методології моніторингу та оцінки ефективності заходів з

розбудови миру

 •  Участь у підготовці звітів, проєктів документів державної політики,

аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів

Умови:

 • З/п 15-20 000
 • Офіційне працевлаштування.
 • Соціальне забезпечення відповідно до КЗпП України
 •  Резюме приймаємо на поточній основі, вакансія відкрита до наповнення.

Резюме з фото надсилати на електронну адресу uncp.ua@gmail.com