Для працівників УНЦРМ:


Для працівників УНЦРМ та стейкхолдерів:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного підприємства «Український національний центр розбудови миру»

Кіцелюк Юлія Юріївна.

Положення про уповноваженого з антикорупційної діяльності ДП УНЦРМ

Контактна інформація:
Адреса: 03186, м. Київ, вул.Глибочицька, 17Д

Тел. внутрішній: 304 (внутрішній канал повідомлень для працівників підприємства)

y.kitseliuk@uncp.gov.ua

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції:

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 


Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

Національне агентство з питань запобігання корупції – це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. НАЗК відповідальне за формування антикорупційної політики та запобігання корупції. НАЗК працює за такими напрямками:

  • аналізує ситуацію з корупцією в Україні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів;
  • виявляє корупційні норми у законодавстві та проектах актів;
  • контролює дотриманням правил етичної поведінки, законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців;виконання антикорупційних програм у цих органах;
  • контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їх життя;
  • стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням партіями виділених з державного бюджету коштів, своєчасністю подання партіями відповідних звітів та достовірністю включених до них відомостей, розподіляє виділені з державного бюджету кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій.
  • співпрацює з викривачами корупції, надає їм правовий та інший захист.

Національна поліція України

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомог.


Офіс Генерального прокурора

Функції прокуратури визначені Конституцією України і здійснюються з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Антикорупційна програма УНЦРМ

 

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ