Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства
працівниками Державного підприємства «Український національний центр розбудови миру»,
за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете
повідомити про виявлені факти:
 електронною поштою на адресу anticor@uncp.gov.ua;
 за телефоном +38 (044) 287-81-65;
 за адресою: вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б, літ. А2, м. Київ, 01133
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Державного підприємства «Український національний центр розбудови миру»
Кравець Сергій Володимирович
Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:
Прізвища, імені, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце
роботи.
Тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про
запобігання корупції» (далі – Закон), яка може бути перевірена.
Прізвища, імені, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор
повідомлення).
Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 53¹ Закону розгляду підлягають повідомлення
про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без
зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог
антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції:

Антикорупційна програма УНЦРМ

 

Навчання з антикорупційного законодавства

Онлайн курс “Викривач у законі”

Онлайн курс “Впливай – викривай!”

Онлайн курс “Просто про е-декларування”

Онлайн курс “Боротьба з корупцією”

Онлайн курс “Дослідження корупції: Як це працює?”

 

Інформаційно-аналітичні матеріали та роз’яснення

Конфлікт інтересів та інші обмеження

Роз’яснення щодо заповнення декларацій

Роз’яснення про статус викривачів

Роз’яснення про роботу уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції

Мапа уповноважених

Роз’яснення “Щодо забезпечення права викривача на отримання інформації”

 

Законодавство з питань запобігання корупції

Закон України “Про запобігання корупції”

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

Нормативно – правова база з антикорупційної діяльності

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 вересня 2016 р. № 19 “Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”

Вибірка документів за цією темою

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Пропозиції з оцінки корупційних ризиків

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

Внутрішнє середовище – це існуючі в органі влади організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації органом влади законодавчо закріплених функцій та завдань.

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення органом влади повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органу влади, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

– організаційна структура органу влади; – система внутрішнього контролю;

– управління персоналом; – проведення процедур закупівель;

– дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”;

– інших питань, що випливають з діяльності органу влади.

Листи з пропозиціями прохання надсилати на електронну адресу: info@minre.gov.ua з приміткою «Оцінка корупційних ризиків». Телефон: +38 (044) 287-81-65

Електронна пошта для надсилання повідомлень ДП “УНЦРМ”: anticor@uncp.gov.ua

Листи з пропозиціями, не можуть розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, а тому їх отримання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.