Мир зміцнює

Мир – поняття значно ширше і більш всеохопне, ніж відсутність війни. Воно означає існування умов, які дозволяють управляти конфліктами та уникати насильства, а також стимулюють співпрацю, взаємодію між людьми, громадами і державою, дозволяють людям почуватись у безпеці та вільно самовиражатись. Такі умови є запорукою процвітаючого суспільства.

Розбудова миру – це тривала та системна робота, яка охоплює всю територію України і має проводитись повсякчас, навіть в умовах збройного конфлікту, що триває. Це робота на всіх рівнях: із боку держави, інститутів громадянського суспільства, громадян України, міжнародної спільноти. В основі цього процесу лежить заохочення людей до діалогу, відновлення і підтримка зв’язків між людьми та родинами, підвищення потенціалу для врегулювання конфліктів, зміцнення стійкості та соціальної згуртованості.

Український національний центр розбудови миру прагне зробити свій внесок у створення мирного та безпечного суспільства. Суспільства, яке є достатньо гнучким, але водночас стійким, щоб протистояти сучасним викликам і гібридним загрозам.

Ми працюємо над подоланням наслідків збройного конфлікту й окупації частини території України, а також створенням умов для сталого миру й розвитку. Ми прагнемо надати інструменти та створити сталі механізми для мирного врегулювання конфліктів і зміцнення соціальної згуртованості всередині українського суспільства.

Олег Кужелєв,  директор УНЦРМ 

Принципи діяльності центру

Інклюзивність

Ми керуємось принципом інклюзивності та залучення інститутів громадянського суспільства, жінок, молоді, людей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, до діяльності центру.

безпека

Ми працюємо над створенням безпечного та стійкого суспільства, базуючись на принципах верховенства права і поваги до прав людини, поваги до гідності, ідеях рівності та різноманіття.

партнерство

Ми об'єднуємо зусилля держави, інститутів громадянського суспільства та міжнародних партнерів, спрямовані на розбудову миру та сталий розвиток.

взаємодія

Ми створюємо умови, які допомагають спільнотам відновлювати зв'язки, вибудовувати діалог та мирну взаємодію.

Напрями діяльності

Діяльність щодо діалогу, освіти і соціальної згуртованості

 • Реалізовуємо та підтримуємо проекти для зміцнення соціальної згуртованості, єдності та стійкості українського суспільства на різних рівнях.
 • Підтримуємо розробку дизайну і проведення фасилітованих діалогових процесів щодо суспільно-важливих тем, а також системних інклюзивних консультацій щодо формування й реалізації політики реінтеграції і розбудови миру, із залученням людей, які постраждали від наслідків конфлікту.
 • Підтримуємо розробку та інтеграцію навчальних програм і програм підвищення кваліфікації з медіації, діалогу, розбудови миру в системи формальної і неформальної освіти; створюємо мережу ініціатив, які працюють в цьому напрямі.
 • Підтримуємо розробку та впровадження механізмів раннього сповіщення, превенції та врегулювання конфліктів на всіх рівнях, зокрема на рівні місцевих громад.
 • Розробляємо та впроваджуємо заходи щодо підтримки зв’язків із жителями непідконтрольних уряду України територій.

Координація та комунікація діяльності з розбудови миру

 • Створюємо платформи для міжвідомчої співпраці між різними державними органами та громадянським суспільством у сфері розбудови миру; сприяємо органам влади всіх рівнів у плануванні та впровадженні заходів із розбудови миру.
 • Здійснюємо моніторинг та оцінку ефективності заходів з відновлення та розбудови миру.
 • Підвищуємо рівень поінформованості населення щодо ініціатив із розбудови миру, включно з непідконтрольними уряду України територіями.
 • Залучаємо міжнародні урядові та неурядові організації до підтримки діяльності з розбудови миру в Україні.
 • Залучаємо експертів, науковців та громадських діячів для спільного пошуку шляхів подолання наслідків збройного конфлікту та дослідження міжнародного досвіду розбудови миру, діалогу та медіації, неформальної громадянської освіти тощо.

Документування випадків порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права

 • Розробляємо та впроваджуємо державну систему моніторингу порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права.
 • Збираємо, аналізуємо та систематизуємо інформацію та документи щодо порушень прав людини та шкоди, якої зазнала держава, фізичні та юридичні особи внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
 • Надаємо відповідну узагальнену інформацію органам влади та міжнародним установам.
 • Сприяємо захисту та забезпеченню прав та свобод людини у міжнародних судових установах та інших організаціях.

Останні новини

Зустрічі у лютому

Ми об’єднуємо зусилля держави, спільнот, громадянського суспільства та міжнародних партнерів, спрямовані на розбудову миру та сталий розвиток.

Проведення конференції

Ми об’єднуємо зусилля держави, спільнот, громадянського суспільства та міжнародних партнерів, спрямовані на розбудову миру та сталий розвиток.

Важлива інформація

Ми об’єднуємо зусилля держави, спільнот, громадянського суспільства та міжнародних партнерів, спрямовані на розбудову миру та сталий розвиток.

ВАКАНСІЇ

Матеріали

ЗАКУПІВЛІ

Партнери